KURSY

Jako wieloletni organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, posiadając ogromne doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu kolonii, obozów zimowisk i wycieczek nasze biuro organizuje kursy skierowane do osób zainteresowanych wyjazdami z dziećmi i młodzieżą.

Prowadzone przez nas kursy posiadają zgodę Kuratora Oświaty w Katowicach i są przez niego nadzorowane. Po ukończeniu kursu, uczestnik otrzymuje uprawnienia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

 

Wymagania wobec uczestników:

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba.
Aby uzyskać uprawnienia WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO trzeba jednak spełnić następujące warunki:

 • należy być osobą pełnoletnią
 • należy legitymować się średnim wykształceniem - ukończona szkoła średnia, nie trzeba posiadać matury
 • należy być osobą niekaraną
 • W kursie mogą wziąć udział uczniowie klas maturalnych – zaświadczenie zostanie im wydane dopiero po ukończeniu szkoły średniej

Opis szkolenia:

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku skierowany jest dla osób pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach.
Cel: przygotowanie kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Co zyskuje kursant:

 • zdobywa wiedzę na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • zdobywa uprawnienia wychowawcy podczas wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wiele gotowych materiałów do pracy z dziećmi
 • Pewność, że został dobrze przygotowany do pracy z małymi dziećmi na koloniach
 • Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach MEN

 

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Wymagania wobec uczestników:

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba.
Aby uzyskać uprawnienia KIEROWNIKA KOLONII trzeba jednak spełnić następujące warunki:

 • należy być osobą pełnoletnią
 • należy legitymować się średnim wykształceniem - ukończona szkoła średnia, nie trzeba posiadać matury
 • należy być osobą niekaraną
 • osoby, które chcą pracować w charakterze kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży muszą legitymować się 3 letnim stażem pracy pedagogicznej.

Opis szkolenia:

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży skierowany jest dla osób pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach w charakterze kierownika kolonii
Cele: Uzyskanie kwalifikacji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży; zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników wypoczynku; przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo – opiekuńczej, poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii, nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji pracy podczas wypoczynku dzieci i młodzieży.

Co zyskuje kursant

 • zdobywa wiedzę na temat prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • zdobywa uprawnienia kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach MEN

 

KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

Wymagania wobec uczestników:

W kursie może wziąć udział każdy zainteresowany, który chce wyjeżdżać z dziećmi lub młodzieżą na wycieczki.

Opis szkolenia:

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zasady organizacji wycieczek szkolnych, biwaków, obozów wędrownych i innych imprez turystycznych organizowanych w środowisku szkolnym
 • Organizacja pracy i zakres odpowiedzialności kierownika wycieczki z opiekunami a także pilotem, kierowcą, przewodnikami
 • Prowadzenie dokumentacji wycieczki (Obowiązujące przepisy)
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek i szkolnych imprez turystycznych.
 • Obowiązujące przepisy podczas przejazdu, w czasie pobytu dzieci i młodzieży w domach wycieczkowych, hotelach, przeciwpożarowe, w czasie kąpieli i nad wodą, w czasie poruszania, się po drogach, w czasie wycieczek (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 • Przygotowanie, zatwierdzenie, prowadzenie i rozliczenie wycieczki szkolnej

Co zyskuje kursant

 • zdobywa wiedzę na temat organizacji, przygotowania i prowadzenia wycieczek szkolnych.
 • zdobywa uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych.
 • Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach MEN