O MNIE

Artur Piasecki – założyciel i właściciel Powsinogi Turystyka Dziecięca.

Od dzieciństwa związany z harcerstwem – należał do 19 Drużyny Harcerskiej „Wesoła Gromada” w Bielanach w której był: zastępowym, przybocznym, a następnie drużynowym.  Funkcję drużynowego pełnił przez 8 lat. W wieku 16 lat został instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego uzyskując stopień przewodnika. Praca harcerska stała się pasją i angażując się w nią zaczynał organizować imprezy harcerskie dla całego hufca. W wieku 21 lat otrzymał stopień harcmistrza i został najmłodszym harcmistrzem w całym związku. Angażując się w pracę drużyn na terenie hufca Kety kształcił swoje techniki harcerskie w Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich. Mając 21 lat został powołany na stanowisko Komendanta Hufca w Kętach.

Od 1994 roku prowadzi biuro turystyczne organizując wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Przez pierwszych kilka lat działalności organizował obozy pod namiotami, kolonie i zimowiska dla dzieci z Bytomia. Następnie, w miarę rozwoju firmy poszerzył swoją działalność o organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu całej kraju.

Od 2000 roku jest organizatorem kursów i szkoleń pedagogicznych.
Współpracuje z Wyższą Szkoła Bankową w Chorzowie w zakresie organizacji praktyk studenckich. Jest pilotem wycieczek zagranicznych.

Pełnił funkcję kierownika na ponad 200 koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.