Formularz rekrutacyjny Powsinogi Turystyka Dziecięca

APLIKUJĘ NA STANOWSKO
Kierownika *
Wychowawcy *
DANE PODSTAWOWE
DANE KONTAKTOWE
UPRAWNIEANIA

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE


Czy posiadasz uprawnienia kierownika? *
Czy posiadasz doświadczenie kierownicze? *
Ile turnusów przepracował*ś jako kierownik? *
Czy posiadasz uprawnienia wychowawcy? *
Czy posiadasz doświadczenie wychowawcy? *
Ile turnusów przepracował*ś jako wychowawca? *
DODATKOWO
POSIADANY STATUS

DYSPOZYCYJNOŚĆ

Obowiązek informacyjny

Klikając w przycisk "Aplikujesz" zgadzasz się na przetwarzanie przez Powsinogi Tutystyka Dziecięca, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania Twojego zgłoszenia w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz. Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Powsinogi Turystyka Dziecięca. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.

Przetwarzanie przez nas tych informacji odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h-i Rozporządzenia 2016/679 (RODO) przy zachowaniu przez nas najwyższych standardów poufności opierających się na zasadach celowości oraz minimalizacji gromadzonych danych.

Pamiętaj, powyższe zgody mogą być przez Ciebie wycofane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.