Polityka prywatności

Biuro Turystyczne PUTiW Artur Piasecki dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W tym też celu w poniższym dokumencie przedstawione zostały zasady, jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika przez PUTiW Artur Piasecki

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis oraz funpage. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku jest Biuro Turystyczne PUTiW Artur Piasecki z siedzibą w Bytomiu, ul. Korfantego 1 lok. 9; NIP 626-107-46-67 . REGON 272134126

2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu facebook jest jest Biuro Turystyczne PUTiW Artur Piasecki z siedzibą w Bytomiu, ul. Korfantego 1/9

a) Administrator w ustawieniach reklam kieruje swoje treści do osób, które interesują się turystyką i wypoczynkiem i te informacje dobrowolnie zawarły na swoim profilu.

b) Administrator Danych Osobowych wprowadził restrykcyjny filtr wulgaryzmów oraz zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść uzna za obraźliwą dla innych osób fizycznych.

c) Administrator Danych Osobowych umożliwia ze sobą kontakt za pośrednictwem aplikacji messenger – odbywa się to zgodnie z wolą osoby fizycznej, która dobrowolnie wyśle wiadomość. Pozyskane dane osobowe tą drogą są przetwarzane zgodnie z w/w przesłankami i zgodnie z RODO.

d) W przypadku otrzymania zapytania ofertowego i przesłania oferty wyjazdu i niepodpisania umowy, dane osobowe będą usuwane zgodnie z zasadą celowości i okresowości.

e) Podanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż jest on niezbędny w celu realizacji umowy jest dobrowolne i informacje te będą usuwane zgodnie z atrybutem minimalizacji danych osobowych wynikający z Art. 5 Ust. 1 lic C oraz motywu 39 Preambuły RODO – zasady rozliczalności, przejrzystości i adekwatności.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa,

5. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

6. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

8. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

9. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

10. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji, prezentowania aktualnej oferty PUTiW drogą mailową oraz do innych funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, lub kiedy zapisał się na newsletter

11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami.

12. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora w celach świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych.

13. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do: Biura Turystycznego PUTiW Artur Piasecki.